Hoofdcontent

activiteitengids senioren 65+

De activiteitengids senioren 65+ is nu beschikbaar.

Doe mee in Etten-Leur voor Senioren

De gemeente Etten-Leur moedigt senioren aan om fit en actief te blijven. Dit door hen op een laagdrempelige – en vaak gratis – manier kennis te laten maken met cultuur, de sportverenigingen en sociale aanbieders in de gemeente. 

Met ‘Doe mee in Etten-Leur voor senioren’ krijgen 65-plussers de kans krijgen om vrijblijvend sport- , creatieve- en sociale activiteiten te ontdekken.

Op woensdag 13 maart was wethouder Rene Verwijmeren aanwezig op de weekmarkt om inwoners te attenderen op dit verzamelde aanbod, wat ook wordt gepresenteerd in een activiteitenboekje.   Wethouder Verwijmeren:  “Het is geweldig om te zien dat zoveel partners en aanbieders zich aan hebben gesloten bij dit mooie project. Ik wil mijn dank uitspreken voor alle deelnemers die het mogelijk maken Etten-Leurse senioren kennis te laten maken met  het veelzijdige aanbod wat in Etten-Leur aanwezig is”.

Kennismaken met sport, cultuur en sociale activiteiten

Doe mee in Etten-Leur voor senioren, is een initiatief van de gemeente Etten-Leur in samenwerking met de regionale sportverenigingen, cultuurorganisaties en andere activiteitenaanbieders.   Wethouder Verwijmeren: “Als gemeente vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk senioren fit, actief en sociaal betrokken blijven. Doe mee in Etten-Leur maakt het voor 65-plussers mogelijk  om activiteiten in onze gemeente te ontdekken. Zónder dat ze daarbij meteen ergens lid hoeven worden.”

Activiteitenboekje

Veel 65-plussers krijgen het activiteitenboekje via de brievenbus op de mat en voor wie dit niet het geval is, is er zolang de voorraad strekt een boekje verkrijgbaar bij het Gemeentehuis, de Nobelaer/ Bibliotheek en andere openbare plekken zoals wijkgebouwen en huisartsenpraktijken. Uiteraard is het aanbod ook altijd up to date online te vinden via www.doemeeinetten-leur.nl.

Activiteiten aanmelden

Lokale aanbieders kunnen zich nog steeds aansluiten. Op de website www.doemeeinetten-leur.nl kunnen ze de voorwaarden en spelregels lezen en hun proeflessen en activiteiten heel eenvoudig aanmelden.

Het gehele jaar kunnen nieuwe activiteiten worden geplaatst.

online boekje: